مدیریت روابط عمومی

آزمون ارزیابی توانایی روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی، مجموعه هفتم مدیریت موفق است و شامل:

 1. مقدمه
 2. درک روابط عمومی
 3. توسعه مهارت های روابط عمومی
 4. کار با رسانه
 5. انجام تبلیغات

📖مقدمه

مدیریت روابط عمومی، شامل مجمموعه ای از استراتژی ها و مهارت های عملی طراحی شده برای ارتقای اعتبار و شهرت یک سازمان، کمک به تقویت روابط با مخاطبان کلیدی و توانا ساختن آن برای برخورد با بحران ها از یک موقعیت قوی است. خواه روابط عمومی کانون اصلی کار باشد، خواه یک بخش اضافه به شرح شغل، مدیریت روابط عمومی، شما را به سوی موف6قیت رهنمون خواهد ساخت. با پوشش دادن جنبه های اصولی روابط عمومی، شامل مهارت های ضروری استفاده از رسانه ها، سازماندهی رویدادها و ارایه مطالب تبلیغاتی تشویقی، این مجموعه به شما چگونگی کسب اطمینان از رفاه و آسایش سازمان را نشان خواهد داد. از پرسشنامه ارزشیابی برای اندازه گیری سطح مهارت و شناسایی زمینه ها یا نواحی برای پیشرفت و دنبال کردن اشارات، راهنمایی و مشورت برای توسعه مهارت های روابط عمومی، استفاده کنید. با 101 نکته کلیدی پشتیبانی، این مجموعه راهنمای با ارزشی برای مهارت های مورد نیاز شما جهت ایجاد انضباط کاری اساسی است.

📖درک روابط عمومی در مدیریت روابط عمومی

اعتبار و شهرت سازمان، یکی از مهم ترین دارایی های با ارزش سازمان است. چگونگی ایجاد و ارتقای یک تصویر خوب ذهنی به وسیله روابط عمومی و تضمین موفقیت ها با داشتن یک رویکرد استراتژیک را درک کنید.

تعریف روابط عمومی

 1. آگاه باشید که اقدامات یک سازمان می تواند اجراهای وسیعی داشته باشد.
 2. مطمئن شوید که تمام وعده های روابط عمومی را جامه عمل می پوشانید.
 3. به آن دسته از همکاران سازمان در بخش روابط عمومی، که نسبت به وظیفه خود بی اعتنا هستند، تذکر دهید.
 4. یقین داشته باشید که تبلیغات بد و گمراه کننده به اندازه تبلیغات خوب و جذاب، مهم است.

به کارگیری روابط عمومی با بازاریابی

 1. از سرمقاله و آگهی، برای تامین پوشش رسانه ای مثبت استفاده کنید.
 2. روز خاصی را با همکاران، جهت پیشبرد تعاملات تیم در نظر بگیرید.
 3. متن استراتژی بازاریابی سازمان خود را داشته باشید.

برقراری ارتباطات به شکل کارامد

 1. روش شناخت مشتریان را بررسی کنید.
 2. برای برقراری ارتباطات خوب، وقت شناس، دقیق و جامع باشید.
 3. از زمان گوش فرادادن به افراد آگاه باشید. ارتباطات کارآمد چیزی بیشتر از سخن گفتن صرف است.
 4. مطمئن شوید که پیام ارسال شده همان پیام دریافت شده است.

اتخاذ رویکرد مدیریتی

 1. مدیریت روابط عمومی، از مدیریت های شرکت و بازاریابی پشتیبانی می کند.
 2. از روابط عمومی به طور فعال برای پیش بینی و ممانعت از تبلیغات بد استفاده کنید.
 3. سعی کنید در حالت تدافعی نباشید.
 4. از روابط عمومی به طور موثر برای کمک به شکل دادن بینش افراد در مورد سازمان تان استفاده کنید.
 5. پیام هایی را جهت تبلیغ نکات ارزشمند تنظیم کنید و روش هایی را برای ارسال آن ها بیابید.
 6. از همکاران کلیدی در جلسات استراتژیک دعوت کنید.
 7. هر شش ماه یک بار استراتژی روابط عمومی را مرور کنید.
 8. اطمینان حاصل کنید که فعالیت روابط عمومی به سوی موفقیت سازماندهی شده است.
 9. روابط عمومی خوب می تواند نقص فعالیت های کارکنان را کاهش دهد.
 10. در جست و جوی راه حل های خلاق برای مشکلات روابط عمومی باشید.

📖 توسعه مهارت های روابط عمومی در مدیریت روابط عمومی

بهبود بخشیدن به ارتباطات کارکنان و توجه به مشتری، برخورد با بحران ها و سازماندهی رویدادها و  فعالیت ها، مهارت های کلیدی روابط عمومی هستند. چگونگی تبدیل شدن به یک متخصص روابط عمومی را فراگیرید.

برقراری ارتباط با کارکنان

 1. از کارکنان بخواهید که نظراتشان را درباره چگونگی بهبود ارتباطات بیان کنند.
 2. برای کاهش نرخ جابه جایی کارکنان و بالا بردن روحیه آنان به خوبی ارتباط برقرار کنید.
 3. اطلاعات را به روشی که برای فهمیدن آسان باشد ارایه کنید.
 4. برای کاهش تاثیر اخبار ناخوشایند، از افتادن در ورطه تفسیر و تعبیر دوری کنید.

حفظ شهرت و اعتبار سازمان

 1. با ملاحظه و سرعت بیشتری به شکایت های مشتریان رسیدگی کنید.
 2. همیشه، چیزی فراتر از انتظارهای مشتریان را در نظر بگیرید.

مشتری گرایی

 1. مطمئن شوید که مشتریان تان شکایتی ندارند.
 2. سعی کنید مشتریان ناراضی را به حامیان پر شور تبدیل کنید.
 3. سعی کنید موضوعات را از دید مشتری ببینید.
 4. جلب رضایت مشتری را هدف تمام کارکنان قرار دهید.
 5. از انتقال مداوم کارکنان، از یک واحد به واحد دیگر اجتناب کنید.
 6. برای اطمینان از کسب موفقیت، مبارزه یا سلسله فعالیت های سازمان یافته را با دقت نظامی برنامه ریزی کنید.
 7. بودجه مورد نیاز خود را به دقت برآورد کنید، زیرا ممکن است مبارزه پر هزینه باشد.
 8. موفقیت های مبارزه را برای ایجاد و تشدید علاقه تبلیغ کنید.
 9. فرایند شروع مبارزه را سازماندهی و از رسانه های مربوطه دعوت کنید.
 10. از خلاقیت و نوآوری برای حفظ هدف و رسالت خود نزد افکار عمومی استفاده کنید.

سازماندهی رویدادها

 1. حامیان را در مراحل ابتدایی برنامه ریزی یک رویداد جدید مشارکت دهید.
 2. هنگام برنامه ریزی یک عملکرد به منظور افزایش قابلیت نوشتن آن، سعی کنید به شیوه ای بسیار نو و متفاوت از دیگران عمل کنید.
 3. از یک مکان یا فرد مشهور برای تبلیغ رویداد مورد نظرتان استفاده کنید.
 4. هنگام تعیین تاریخ برگزاری یک رویداد، عوامل اصلی نظیر تناسب انجام کار مورد نظر با زمان در نظر گرفته شده را مدنظر قرار دهید.
 5. سوابق سخنرانان (تحصیلات، تجربیات و …) را برای اطمینان از داشتن تخصص مربوطه و مورد نیاز بررسی و کنترل کنید.
 6. محلی را انتخاب کنید که تصویر ذهنی شرکت تان را کامل کند.

نمایش دادن رویدادها

 1. به دقت آنچه را که در آرزوی دست یافتن به آن به وسیله نمایش دادن هستید در نظر بگیرید.
 2. از شلوغ کردن جایگاه تان با کارکنان اجتناب کنید، به خاطر این که مانع بازدیدکنندگان خواهد شد.

بهبود بخشیدن به مهارت های سخنرانی

 1. کارت های راهنما را برای یادآوری نکات کلیدی اصلی به خودتان آماده کنید.
 2. از خاتمه دادن سریعِ سخنرانی تان با گذشتن از بعضی از موضوع ها اجتناب کنید.
 3. سخنان خود را به سبک و روش مناسب مخاطبان ارایه کنید.
 4. اگر هنگام سخنرانی از میکروفون استفاده می کنید از مخفی کردن آن در پشت سرتان خودداری کنید.
 5. لبخند زدن را به خاطر داشته باشید، اما فقط زمانی که طبیعی است.
 6. با نشان دادن محبت، دوستی را آغاز کنید.

توسعه یک سایت اینترنتی

 1. مراقب سایر وب سایت ها باشید و عقاید مطروحه در سایر وب سایت ها را جهت استفاده با شرابط خود تطبیق دهید.
 2. اطمینان حاصل کنید که آدرس وب سایت خود را در تمام بخش های تبلیغی وارد کرده اید.
 3. مطمئن باشید که آدرس وب سایت خود را در تمام آگهی های تبلیغاتی گنجانده باشید.

برخورد با بحران ها

 1. اطلاعات زیادی را به طور مکرر برای از بین بردن شایعه و حدسیات منتشر سازید.
 2. فهرست جامعی از بحران های بالقوه را تهیه کنید.
 3. بررسی کنید که آیا نیاز به مشاوران قانونی برای جلوگیری از طرح دعوی در دادگاه دارید؟
 4. از وب سایت تان برای برقراری ارتباط در طی یک بحران استفاده کنید.
 5. از تجربیات دیگر سازمان ها در اداره و کنترل بحران ها استفاده کنید.
 6. برای پیگیری بحران اقدام کنید، برای پرسیدن از کارکنان مطمئن باشید و رویه های بحران را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهید.

📖 کار با رسانه در مدیریت روابط عمومی

مدیریت رسانه، مهارت محوری روابط عمومی است. با روزنامه نگاران روابط قوی داشته باشید، رویدادهای رسانه ای را به طور موفق سازماندهی کنیدو  پوشش رسانه ای را برای کسب اطمینان از انتقال پیام تان مورد نظارت و کنترل قرار دهید.

ایجاد ارتباط خوب با رسانه ها

 1. دریابید که افراد در روزنامه، رادیو و تلویزیون چگونه رفتار می کنند.
 2. خودتان را با پوشش های خبری مربوط به انتشاراتِ هدف مرتبط سازید.

جذب پوشش رسانه ای

 1. از ویراستاران بخواهید که انجام یک بخش از کارها را مدنظر داشته باشند.
 2. توجه داشته باشید که صفحات روزنامه ها می توانند یک سکوی تبلیغی مهم باشند.
 3. از حاشیه های گسترده برای گزارش خبری استفاده کنید تا در اتاق خبر امکان اضافه کردن مطالب وجود داشته باشد.
 4. تمام واقعیات را پوشش دهید و اطلاعیه تان را مختصر و مفید نگه دارید.
 5. اطلاعیه های تهیه شده را برای جلوگیری از مفقود شدن، در یک اتاق خبر شلوغ به هم منگنه کنید.
 6. اطمینان حاصل کنید که اطلاعیه تان قبل از پایان ضرب الاجل به اتاق خبر می رسد.
 7. از به کارگیری لغات فنی در گزارش ها، مگر برای مطبوعات تجاری اجتناب کنید.
 8. متخصصان سازمان و تخصص هایشان را برای رسانه هدف فهرست بندی کنید.

مصاحبه با رسانه ها

 1. نکات مهم را بر روی کارت های راهنما جهت مصاحبه رادیویی یادداشت کنید.
 2. از معطوف کردن توجه دیگران به چیزهایی غیر از مصاحبه تان برای مثال بازی کردن با لباس هایتان اجتناب کنید.
 3. سخنان خود را برای کمک به درک مخاطبان به طور خلاصه و مفید بیان کنید.

تاثیر عکس

 1. هر زمان که شرکت تان یک کنفرانس خبری را برگزار می کند، قابلیت تصویری آن را بررسی کنید.
 2. از چسباندن عکس های محصولات بر روی خود محصولات اجتناب کنید.
 3. از پرده ها یا زمینه های رنگی برای جذاب تر کردن عکس ها استفاده کنید.

نظارت بر پوشش رسانه ها

 1. در جست و جوی متخصصان نرم افزاری باشید که می توانند به شما در ارزیابی پوشش رسانه ای کمک کنند.
 2. استفاده از بریده ای از جراید را برای کمک به خودتان جهت نظارت و کنترل بر پوشش دریافتی تان در نظر بگیرید.
 3. اخبار تلویزیون را برای بررسی انتقال خوب پیام های کلیدی ضبط کنید.
 4. یک آلبوئم از بریده جراید را برای بایگانی حفظ کنید.

📖 انجام تبلیغات در مدیریت روابط عمومی

مطالب چاپ شده کارآمد، کلید روابط عمومی موفق هستند. نوشتن خبر یا مطلب آماده برای چاپ فوری، استفاده از عکسبرداری و طراحی قوی و سازماندهی چاپ با کیفیت را برای کسب اطمینان از نتایج موثر فراگیرید.

تفکر درباره تبلیغ

 1. از تعجیل در تصمیمات کلیدی خودداری کنید. بر روی دستیابی به تصمیمات بسیار درست تمرکز کنید.
 2. اختصاص زمانی برای ارزیابی هرگونه نقل قول های اظهار شده را به خاطر داشته باشید.

نوشتن خبر یا مطلب آماده چاپ

 1. برای یک شخص واقعی مطلب بنویسید، نه به صورت ذهنی برای یک طبقه انتزاعی.
 2. نوشتن خبر یا مطلب آماده چاپ را برای احساس آرامش با سبک خود تمرین کنید.
 3. قبل از اقدام به نوشتن خبر، مخاطب خود را شناسایی کنید.
 4. از عناوین اصلی و فرعی برای تقسیم بندی متن اصلی خبر استفاده کنید.
 5. از طولانی کردن متن خبر خودداری کنید، زیرا باعث انصراف خواننده از پیگیری مطالب می شود.

طراحی تبلیغات

 1. اندازه قلم را برای طراحی تبلیغات به حد کافی درشت انتخاب کنید تا اشخاص به آسانی قادر به خواندن تبلیغ شما شوند.
 2. ترتیبی بدهید که چشم به آسانی بتواند طرح تبلیغاتی را پیگیری کند.
 3. سعی کنید آرم شرکت در هر چیزی که طراحی می کنید ظاهر شود.
 4. از نوشت افزار اختصاصی برای نتایج سریع و حرفه ای استفاده کنید.
 5. کار هنری را که در خور مخاطب است انتخاب کنید.
 6. از کالج هنری به عنوان منبعی از استعداد طراحی استفاده کنید.
 7. اشتباه های املایی را با خواندن متن شناسایی کنید.
 8. از طریق بروشورها و مجموعه های تبلیغاتی عقاید جذاب را بیابید.

عکسبرداری

 1. به خاطر داشته باشید که عکس های خوب می توانند رساتر از کلمات سخن بگویند.
 2. از عکاس بخواهید که نمونه ای از کارهای تخصصی اش را به شما ارایه کند.
 3. از عکاسان بخواهید جزییات عکس ها را به صورت مکتوب تایید کنند.

چاپ برگه های تبلیغی

 1. قبل از اجازه نهایی چاپ، به دقت قرارداد را مطالعه و بررسی کنید.
 2. برای دستیابی به بهترین معامله، در مورد کاهش قیمت های چاپ مذاکره کنید.
 3. با انجام کارهای مربوط به چاپ توسط خودتان در هزینه ها به طور چشم گیری صرفه جویی کنید.

برای ارزیابی توانایی روابط عمومی به آزمون زیر پاسخ دهید.

ارزیابی توانایی روابط عمومی
ارزیابی توانایی روابط عمومی

منبع: مجموعه کتاب های مدیریت موفق

سازماندهی امور

نویسندگان: موی علی، ربه کا تی، جان اتین، ترنس بریک، روی جانسون، بن رن شاو، کن لانگذن، رابرت هولدن، جورج بولدن، اندی بروس، جان سی مور، کریستینا آزبورن، مارتین شروینگتون

مترجم: سید کاظم بنی هاشمی

انتشارات نسل نو اندیش (www.naslenowandish.com)

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟