مشاهده همه 5 نتیجه

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۱۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی شایستگی نیروی خدماتی

۱۰۹,۰۰۰ تومان۳۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی عملکرد مدیران بانک

۱۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه سبک کار Onet

۴۴,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شایستگی های کارکنان

۱۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟