نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر

۱۷,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون رضایت شغلی مینه سوتا

۴۴,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۱۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون هوش هیجانی بار-ان

۴۴,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه توصیف شغلی

۱۱,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه خلاقیت رودسپ

۱۱,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روت

۱۱,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شایستگی های کارکنان

۱۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شخصیت خدمه پرواز

۱۶۴,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه ناامنی شغلی

۷,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی – فرم کوتاه

۱۷,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه هی گروپ

۱۰۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟