نمایش 1–12 از 20 نتیجه

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون استعدادیابی و جانشین پروری Onet

۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر

۴۲,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون رضایت شغلی مینه سوتا

۱۱۲,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون هوش هیجانی بار-ان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز

۷۰,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی شایستگی نیروی خدماتی

۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی عملکرد مدیران بانک

۲۸۰,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه توصیف شغلی

۲۸,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه خلاقیت رودسپ

۲۸,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه سبک کار Onet

۱۱۲,۰۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟