نمایش 1–12 از 17 نتیجه

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر

۱۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون رضایت شغلی مینه سوتا

۴۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون هوش هیجانی بار-ان

۶۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز

۲۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی عملکرد مدیران بانک

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه توصیف شغلی

۱۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه خلاقیت رودسپ

۱۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روت

۱۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه سبک کار Onet

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شایستگی های کارکنان بانک

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شخصیت خدمه پرواز

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟