مدیریت جهانی

ارزیابی مهارت های میان فرهنگی خودتان

مدیریت جهانی، مجموعه دهم مدیریت موفق است و شامل:

 1. مقدمه
 2. موفق بودن به عنوان یک مدیر جهانی
 3. مدیریت روابط
 4. روش های انجام کار
 5. هدایت تیم های جهانی

 

💡 مقدمه

سازمان ها در هر گوشه و کنار جهان، در حال رسیدن به آن سوی بازارهای داخلی برای تبدیل شدن به بازیگران بین المللی هستند. این امر، نه تنها تجارت مربوط به خودشان را تحت فشار قرار داده، بلکه به عنوان مساله ای مهم برای خود مدیران شاغل در عرصه مرزهای فرهنگی و جغرافیایی مطرح است. مدیریت جهانی به شما چگونگی موفقیت در جهان امروز را می آموزد.

این نوع مدیریت، رویکرد و روش های مشخصی را برای کمک به شما جهت اداره جهانی شبکه و تیم ها فراهم و مهارت های مورد نیاز برای مواجهه با فرهنگ های مختلف را بررسی می کند.

این مجموعه با 101 نکته کلیدی و پرسشنامه ارزیابی مهارت های میان فرهنگی، شما را قادر به ارزیابی و بهبود مهارت های مدیریت جهانی می کند.

هرچند برای دستیابی به اهداف ذکر شده نیاز به کاربرد پرسشنامه های عینی و هنجار شده مناسب برای سنجش وضعیت سازمان الزامی است. 

 

💡  موفق بودن به عنوان یک مدیر جهانی در مدیریت جهانی

برای یک سازمان جهت موفقیت در سطح جهانی، تغییر بنیادی در رویه های تجاری لازم است. برای تبدیل شدن به یک مدیر جهانی موفق، تلاش خود را به سمت یک چشم انداز جهانی معطوف کنید.

مفهوم جهانی شدن

 1. آگاهی خود را از جهانی شدن بالا ببرید.
 2. از تمام ابزارهای فناوری در دسترس، برای برقراری ارتباط در سطح جهانی استفاده کنید.
 3. فناوری جدید را در اختیار بگیرید.
 4. برای تغییرات سریع و ناگهانی آماده باشید.

درک فرایند جهانی شدن

 1. به کسب اطلاعات درباره برنامه های سازمان خود، راجع به توسعه جهانی مبادرت ورزید.
 2. توانایی بالقوه جهانی سازمان خود را شناسایی کنید.
 3. اطمینان حاصل کنید که تیم تحت مدیریت شما از یک بینش جهانی برخوردار است.
 4. بررسی کنید که چگونه سازمان شما قصد دستیابی به اهداف جهانی را دارد و چه موانعی بر سر راهش وجود دارد.

شناسایی ظرفیت های تجارت جهانی

 1. همه مفروضات موجود درباره انجام فرایندهای تجاری را به چالش بکشید.
 2. در جستجوی فرصت های بازار مناسب باشید.
 3. سازمان خود را با سازمان های رقیب مقایسه کنید.
 4. جنبه های مختلف تجارت و کسب و کار خود را بررسی کنید.
 5. به خاطر داشته باشید که نیروی کار با استعداد برای موفقیت جهانی، لازم و ضروری است.
 6. سازمان خود را نسبت به رقبای جهانی اش مقایسه، ارزیابیی و رتبه بندی کنید.

شناسایی عوامل موفقیت کارکنان

 1. برای هدایت و راهنمایی به وسیله مدیران دارای تجربه جهانی، ذهنتان را آزاد نگه دارید.
 2. درباره سبک های زندگی و فرهنگ های گوناگون بیاموزید.
 3. توانایی های خود را باور داشته باشید، اما پذیرای تغییر باشید.
 4. از نظر بالا بردن سطح دانش و آگاهی برای دیگران، الگو باشید.

مدیریت مسیر شغلی

 1. به دنبال یک شخص، با تجربه بین المللی، برای مطرح شدن به عنوان الگوی وظیفه ایتان باشید.
 2. به رئیس تان بگویید که تمایل دارید وارد شغل های بین المللی شوید و شروع به کار کنید.
 3. یک برنامه کار راهه شغلی را توسعه دهید و به سوی آن حرکت کنید.
 4. یادگیری دائمی را، اولویت اول خودتان قرار دهید.

اداره ماموریت جهانی

 1. از مقایسه بین فرهنگ کشور خودتان و فرهنگ کشور خارجی که در آن مشغول به کار هستید، خودداری کنید.
 2. با خودتان درباره هر ترسی که دارید، صریح و صادق باشید.
 3. قابل تطبیق باشید، اما درباره مسایلی که امکان تطبیق برایتان وجود ندارد، هوشیار باشید.

 

💡 مدیریت روابط در مدیریت جهانی

یک مدیر جهانی به تاثیر فرهنگ بر روی شرکت و تجارت ارج می نهد. درک تفاوت های فرهنگی، توسعه و مهارت های ارتباطی و غلبه بر موانع ارتباطات را نشانه بروید.

درک فرهنگ

 1. تعامل میان فرهنگی را به عنوان بخشی از فرایند یادگیریتان ببینید.
 2. برنامه های روزانه و مراسم مختلف جدید را تجربه کنید.
 3. از عادت ها و مفروضات فرهنگی تان آگاه باشید.
 4. برای آموختن، انعطاف پذیر، آماده و پذیرای افکار نو و متفاوت باقی بمانید؛ حتی زمانی که افراد دیگر چنین ویژگی هایی را ندارند.

شناسایی الگوهای فرهنگی

 1. با تفاهم و صادق بودن را با خودتان شروع کنید.
 2. تا آنجا که می توانید درباره فرهنگ های دیگر بیاموزید.
 3. با اشخاص از فرهنگ های دیگر به خوبی آشنا شوید.
 4. توجه کنید که همه فرهنگ ها به روش واحدی عمل نمی کنند.
 5. دیگران را به آموختن درباره فرهنگ های مختلف ترغیب کنید.
 6. با هر یک از الگوهای فرهنگی، به عنوان یک عقیده کلی رفتار کنید، نه یک واقعیت ثابت.

انطباق با تفاوت های فرهنگی

 1. یک راه میانی بین «خود بودن» و تطبییق با دیگران را بیابید.
 2. به دیگران احترام بگذارید و از تشریفاتی استفاده کنید که از نظر فرهنگ کشوری، که در آن مشغول به کار هستید، با ارزش است.
 3. برای فعالیت، خارج از موضوع ها و رسوم شناخته شده فرهنگی تان آماده باشید.

توسعه مزیت روابط

 1. یک استراتژی برای ایجاد روابط جهانی قوی را توسعه دهید.
 2. مشاهده محصولات سازمان را به همان روشی فرا بگیریید که مشتریان متفاوتتان انجام می دهند.

کنترل کردن خودتان

 1. به خودتان درباره تطبیق انجام شده در زندگی تان یادآوری کنید.
 2. از اشخاص بخواهید تا نظرشان را درباره خصوصیات رفتاری تان اعلام کنند.
 3. برای خودتان اهداف کوچکی تعیین و برای نیل به آن ها تلاش کنید.

ایجاد روابط جهانی

 1. از خودتان بپرسید: آیا من به این رفتار به درستی پی برده ام؟
 2. توجه کنید، که همکارانتان، کدامیک از کانال های ارتباطی را ترجیح و استفاده می کنند.
 3. سابقه ای از ارتباطات خودتان را در شبکه جهانی حفظ کنید.
 4. به ایجاد روابط مبادرت ورزید. برای تفریح، نه انجام کار.
 5. با همکاران در ارتباط باشید. منتظر نیاز کاری نباشید.

درک ارتباطات میان فرهنگی

 1. شرایط درست را برای گفتگوی میان فرهنگی آزاد به وجود بیاورید.
 2. همیشه در جستجوی تفاهم مشترک باشید.
 3. به خاطر داشته باشید که صحبت کردن با صدای بلند به درک و تفاهم کمک نمی کند.
 4. مطمئن شوید که هدفتان، آموختن از ارتباط است تا رقابت یا کنترل کردن.

چیرگی بر موانع ارتباطات

 1. با نیازها و خواسته های همکاران خارجی تان احساس همدلی کنید.
 2. همیشه این نکته را مدنظر داشته باشید که آیا ارتباط غیرکلامی (زبان جسمانی) در حال کمک یا پیچیده کردن بحث و گفتگو است.
 3. در برابر مساله به صورت باز عمل کنید حتی اگر برخلاف ارزش های مورد پذیرش تان باشد.
 4. از موضوع های بالقوه محاوره ای در ابتدای یک ارتباط اجتناب کنید.
 5. حس شوخ طبعی تان را حفظ کنید، اما لطیفه هایتان را در منزل جا بگذارید.
 6. برداشت هایتان را به طور موقتی ارائه کنید تا آن ها تایید شوند.

مدیریت اخلاق جهانی

 1. از ارزش های اخلاقی تان به طور کامل آگاه و به آن ها وفادار باشید.
 2. اطمینان حاصل کنید که سازمان تان از اصول راهنمای اخلاقی برخوردار است.
 3. نمونه هایی از معماهای اخلاقی گذشته را مطالعه کنید.
 4. به خاطر داشته باشید که اصول اخلاقی خوب، منجر به کسب و کار خوب می گردد.

💡  روش های انجام کار در مدیریت جهانی

به هنگام شروع فعالیت در سطح جهانی، همه روش های مدیریتی تان نیاز به تطبیق دارند. برای به کارگیری روش های اجرایی جدید، جهت نیل به اهدافتان در یک محیط چند فرهنگی آماده باشید.

ارزیابی رهبری

 1. به خاطر داشته باشید که یک سبک رهبری برای همیشه مناسب نخواهد بود.
 2. بین وظایف و روابط تعادل ایجاد کنید تا بتوانید به طور کارآمد هدایت و رهبری کنید.
 3. رهبران را در تمام سطوح و نواحی کاری تان توسعه دهید.
 4. فردی را به عنوان مربی رهبری تان بیابید.

ایجاد انگیزش با توجه به زمینه های فرهنگی

 1. به عوامل برانگیزاننده افراد، جهت تغییر توجه کنید.
 2. به خاطر داشته باشید که پول انگیزاننده اصلی برای هر کس نیست و ممکن است خانواده در اولویت باشد.
 3. اطمینان حاصل کنید که شما انگیزاننده های درست و مناسب را مناسب فرهنگ و افراد می کنید.

ارایه بازخورد

 1. بررسی کنید که سایر افراد در فرهنگ مورد نظر چگونه بازخورد می دهند.
 2. برای اجتناب از احساس شرمندگی افراد مراقب باشید.

ارایه سخنرانی

 1. درک نکات کلیدی پیام تان را برای مخاطب خود آسان نمایید.

انجام مذاکرات

 1. درباره آنچه که خواهید پذیرفت و آنچه که واگذار خواهید کرد، مطمئن باشید.
 2. در صورت رسیدن به بن بست، زمان استراحتی را درنظر بگیرید.

اداره تعارض در آن سوی مرزها

 1. قبل از به کارگیری روش معمول مواجهه با تعارض، به دقت فکر کنید.
 2. با توجه به زمینه فرهنگی، استراتژی تان را تطبیق دهید.
 3. از اشتباه گرفتن احساس با خصومت اجتناب کنید.

💡  هدایت تیم های جهانی در مدیریت جهانی

یک تیم جهانی به خوبی هدایت شده، می تواند در سازمان هایی که از نظر جغرافیایی پراکنده شده اند، ارتباط ایجاد کند. نحوه عمل کار تیمی را درک و به توسعه ارتباطات خوب کمک و یک تیم دارای عملکرد خوب را هدایت کنید.

اداره تیم های جهانی

 1. از چگونگی کار با تیم جهانی به طور کامل آگاه باشید.
 2. درباره توانایی های تیم بسیار مثبت باشید.
 3. به هر عضو تیم، احساس با ارزش بودن، بدهید.
 4. اطمینان حاصل کنید که تیم شما قادر به تسهیم عقاید و اطلاعات به طور کارآمد است.

چگونگی رفتار با انتظارات تیم

 1. انتظارات فرهنگی مربوط به کار تیمی تان را دریابید.
 2. بررسی کنید که تا چه اندازه سبک های کار تیمی همدیگر را کامل می کنید.
 3. بین وظایف و ایجاد روابط تعادل برقرار کنید.
 4. از تفاوت ها برای ترغیب سطوح بالای خلاقیت استفاده کنید.

ارزیابی تیم های جهانی

 1. درباره انتظارات خود نسبت به چگونگی مشارکت اعضای تیم تان، انعطاف پذیر باشید.
 2. یک پایگاه داده ای از بازیگران خوب تیم جهانی به وجود آورید.
 3. به تیم جهانی، جهت و هدف ببخشید.

توسعه تیم های جهانی

 1. تفاوت های تیم را به عنوان دارایی ها تبلیغ کنید، تا بدهی ها.
 2. تعارض در تیم تان را به عنوان یک راه برای تفاهم و یادگیری عمیق، بپذیرید.
 3. یک الگوی وظیفه ای برای صراحت و روراستی باشید. شما درخواهید یافت که تیم نیز در عوض با شما رو راست خواهد بود.

هدایت یک تیم

 1. بدون اعمال هدایت بیش از حد، احساس عدم اطمینان تیم را کاهش دهید.
 2. برای به چالش کشیدن علایم رضایت از خود، آماده باشید.
 3. برای آوردن تفاوت ها به سطح، جایی که کارکنان می توانند با آن رو به رو شوند، کمک کنید.
 4. خارج از گزینه های موجود عمل کنید تا جدای از عادت.

توسعه فرهنگ تیمی

 1. با فرهنگ تیمی مشترک، بین علایق و نقطه نظرات متفاوت تعادل برقرار کنید.
 2. بر روی برقراری ارتباط و شنیدن تمرکز کنید.
 3. برای ارزش ها و فرهنگ اعضای تیم احترام قایل شوید، اما کارکردن به عنوان یک تیم را به آنها یادآوری کنید.

اداره تیم های برون مرزی

 1. ارتباط پست الکترونیکی با موضوع را حفظ کنید، اما لحن دوستانه را به خاطر داشته باشید.
 2. همیشه تفاوت های فرهنگی را به خاطر داشته باشید.
 3. ارتباط کلامی را به صورت مکتوب پیگیری کنید.

برای ارزیابی مهارت های میان فرهنگی خودتان به آزمون زیر پاسخ دهید.

ارزیابی مهارت های میان فرهنگی خودتان
ارزیابی مهارت های میان فرهنگی خودتان

 

منبع: مجموعه کتاب های مدیریت موفق

سازماندهی امور

نویسندگان: موی علی، ربه کا تی، جان اتین، ترنس بریک، روی جانسون، بن رن شاو، کن لانگذن، رابرت هولدن، جورج بولدن، اندی بروس، جان سی مور، کریستینا آزبورن، مارتین شروینگتون

مترجم: سید کاظم بنی هاشمی

انتشارات نسل نو اندیش (www.naslenowandish.com)

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟