توسعه مهارت های NLP

آزمون ارزیابی مهارت های عملکرد خودتان NLP

توسعه مهارت های NLP، مجموعه پنجم مدیریت موفق  است و شامل:

 1. مقدمه
 2. تفکر درباره عملکرد
 3. بهبود عملکرد
 4. کمک به پیشرفت دیگران
 5. تداوم پیشرفت

💡 مقدمه

توانایی ایجاد روابط دوسویه و محترمانه با دیگران و توجه و درک عقایدشان از اصلی ترین عوامل موفقیت یک مدیر کارامد است. برخورداری از قدرت نفوذ و تاثیر بر دیگران، شما را قادر به جلب حمایت دیگران می کند و توانایی بالقوه شما را برای دستیابی به موفقیت افزایش می دهد. اشخاص با نفوذ در ایجاد مهارت های ارتباطی، توانایی برانگیختن علاقه و همکاری دیگران و بالابردن شهرت و اعتبار قابل اطمینان و احترام کمک می کنند.

پرسشنامه ارزشیابی مهارت های عملکرد، شما را به ارزیابی مهارت های تان به عنوان یک شخص بانفوذ قادر می سازد.

راهنمایی های عملی، شامل 101 نکته کلیدی کوتاه، به شما چگونگی توسعه نگرش های تاثیرگذار و تبدیل شدن به شخصی که همکاران در پی نصایح و رهبری وی باشند را نشان می دهد.

NLP (برنامه ریزی عصبی کلامی) به مدیران کمک می کند، که به خوبی با دیگران کار کنند و باعث پیشرفت آن ها شوند. از NLP برای شناسایی تغییرات کوچکی که به طور چشمگیری نتایج بهتری را ارایه می کند، استفاده کنید.

 

💡 تفکر درباره عملکرد توسعه مهارت های NLP

NLP (برنامه ریزی عصبی کلامی) به مدیران کمک می کند که به خوبی با دیگران کار کنند و باعث پیشرفت آنها شوند. از NLP برای شناسایی تغییرا کوچکی که به طور چشمگیری نتایج بهتری را ارایه می کند، استفاده کنید.

شناخت مهارت های کلیدی

 1. مطمئن باشید، که فقط خود شما می توانید، نتایج کاری را بهبود بخشید.
 2. دریابید که هوش احساسی، می تواند عملکرد و مسیر شغلی تان را تغییر شکل دهد.
 3. NLP بر روی عوامل موثر، تمرکز می کند.
 4. عملکرد خود را بررسی و هرگونه مشکل را شناسایی کنید.

افزایش اعتماد به نفس

 1. دریابید، که می توانید به آسانی ایجاد اعتماد به نفس را فرا گیرید.
 2. از سرزنش خودتان به خاطر مشکلات اجتناب کنید، چرا که باعث کاهش اعتماد به نفس می گردد.
 3. تصور کردن خود در انجام موفق یک وظیفه را تمرین کنید، مثل ارایه پاسخ های دریافتی سازنده و کارآمد.
 4. تجارب بالاترین حد اعتماد به نفس تان را همیشه به خاطر داشته باشید.
 5. به حفظ یک تصویر ذهنی مثبت از خودتان در آینده ادامه دهید.

تعیین اهداف

 1. اهداف و پیامدهای مشخصی را برای دستیابی به نتایج مورد نظرتان تعیین کنید.
 2. به خاطر داشته باشید که در صورت هدف گذاری به نتایج بیشتری دست پیدا می کنید.
 3. عادتِ تفکر درباره پیامدها را تقویت کنید.

مدیریت انعطاف پذیری فردی

 1. تصور کنید که چگونه یک شخص مورد احترام، مشکل را بررسی می کند.
 2. نسبت به دیگران انعطاف پذیر باشید.
 3. خود را برای همسانی با افراد خاص، تطبیق دهید.
 4. به طور کامل درباره رویکردهای احتمالی بیندیشید، تا بهترین گزینه را بیابید و سپس برای کار بعدی اقدام کنید.

 

💡 بهبود عملکرد توسعه مهارت های NLP

زمانی که بر روی عملکرد خود تمرکز می کنید متوجه بهبود و پیشرفت در نتایج کار خواهید شد. مهارت های NLP خود را توسعه دهید تا بتوانید به روابط کاری بهتری دست پیدا کنید.

یادگیری چگونه آموختن

 1. در مورد عملکرد خود مسئول باشید، تا قادر به بهبود آن باشید.
 2. با توسعه مهارت هایتان برای موفقیت های آتی، سرمایه گذاری کنید.
 3. دریابید، که مهارت های مدیریت با استفاده از مهارت های NLP بهتر توسعه می یابند.
 4. پاسخ ها را به طور ذهنی تمرین کندی تا پاسخ جدید را به خاطر بیاورید و بدون اشتباه تکرار کنید. به مرور زمان این کار به یک عادت طبیعی در وجود شما تبدیل می شود.

مدیریت احساسات یا عواطف

 1. به خاطر داشته باشید، که می توانید پاسخ خود به موقعیت ها را تغییر دهید.
 2. حالات احساسی تان را به طور مدام شناسایی کنید.
 3. فقط زمانی که دارای احساس مثبتی هستید، تصمیم گیری کنید.

هدایت و آموزش خویش

 1. نحوه سخن گفتن با خود را بهبود بخشید، تا بتوانید عملکردتان را ارتقاء دهید.
 2. اطمینان حاصل کنید، که خودتان را به طور مکرر ترغیب و تشویق می کنید.
 3. توجه کنید، که چه زمانی، گفت و گوی درونی تان مضر می شود.
 4. به جای انتظار همیشگی برای بدترین، به جنبه درخشان موضوع نظر کنید.
 5. قبل از انجام یک رویکرد، مطمئن باشید، که با آن راحت هستید.

تصویرسازی برای اثربخشی

 1. تصویرسازی را به طور منظم تمرین کنید.
 2. تصویرسازی رویدادها را در تعدادی از روش های متفاوت، تمرین نمایید.
 3. تصورات دیداری خود درا تغییر دهید تا بتوانید حالت احساسی تان را تغییر دهید.
 4. روش های متفاوت پاسخ گویی به یک وضعیت مشکل را متصور شوید، تا از قبل برای مواجهه با آن آماده باشید.
 5. از تجسم وضعیت به شکل رویا اجتناب کنید.
 6. انعطاف پذیری فردی را با تمرین ذهنی حق انتخاب ها، ایجاد کنید.

یافتن بهترین رویکرد

 1. از رویکردهای منفی خود آگاه باشید و آن ها را تغییر دهید.
 2. رنجش را، به کار برای درک کامل فرصت های توسعه خویش تغییر دهید.
 3. در مورد سودمندترین و سازنده ترین روش های برخورد با وضعیت های متفاوت تصمیم گیری کنید.

آزاد سازی منابع درونی

 1. قبل از اقدام به یک عمل، هرگونه تردید را برطرف کنید.
 2. خود را در یک فیلم ویدئویی تماشا کنید و در جست و جوی علایم عدم اطمینان جسمی تان باشید.
 3. فهرستی از هرگونه علایق تعارض برانگیز در محیط کاری را تهیه کنید.

یادگیری برای ترک عادت های بد

 1. از چگونگی شناسایی و تغییر عادات محدود کننده اثربخشی آگاه باشید.
 2. دریابید که آگاهی از عادت بد، اولین گام برای تغییر آن است.
 3. به خاطر داشته باشید، که تمام افرادی که عملکرد خوب دارند، سالیانی را برای ایجاد عادت های موفق، سپری کرده اند.

تجزیه و تحلیل مشکلات

 1. سطحی از یک مشکل را که نیاز به یافتن راه حلی برای حل آن وجود دارد، شناسایی کنید.
 2. از متمرکز شدن بر روی یک نقطه نظر محدود، اجتناب کنید.
 3. مشکلات را به عنوان معماهایی، که نیاز به کار جهت حل آن ها دارید، در نظر بگیرید.

بهینه سازی زمان

 1. اطمینان حاصل کنید، که هر روز زمان زیادی را برای تمرکز بر روی اولویت ها، صرف می کنید.
 2. به کارکنان، تفاوت بین نکات مهم و نکات تنها فوری را خاطر نشان کنید.
 3. درک آن چه را که برایتان مهم است، فراگیرید تا بیشتر در کار خود، برانگیخته شوید.

 

💡 کمک به پیشرفت دیگران توسعه مهارت های NLP

به طور روزافزونی، محدوده رقابتی در یک سازمان به مهارت های بین فردی اشخاص بستگی دارد. از مهارت های NLP برای کمک به خودتان جهت دستیابی به بهترین نتایج از سایر افراد استفاده کنید.

برقراری ارتباط غیر کلامی

 1. یاد بگیریم رفتار خود را از چشم دیگران ببینیم.
 2. به خاطر داشته باشید، که علاوه بر محتوای شخنان، نحوه بیان آنها نیز مهم است.
 3. همیشه تاکید بر بهترین کیفیاتِ دیگران را هدف خود قرار دهید.

ارزیابی اولویت ها

 1. گوش فرا دادن به معیارهای شخصی افراد را در تمام موقعیت ها، فرا گیرید.
 2. بر روی مسایلی که به طور مستقیم بر روی عملکرد موثر هستند، تمرکز کنید.
 3. یادداشتی از اولویت های اصلی فکری تان را حفظ کنید.
 4. تشریح دقیق نکات مهم را در هر وضعیت، برای تیم کاری تان حفظ کنید.

کار کردن با خصوصیات شخصیتی

 1. با درک الگوهای رفتاری همکاران، از بروز مشکلات جلوگیری کنید.
 2. شناسایی الگوهای رفتاری خود را به اندازه دیگران فراگیرید.
 3. بررسی کنید، که چگونه یک عادت ذهنی و روانی می تواند به عنوان یک نقطه قوت باشد.
 4. اطمینان حاصل کنید که ترجیحات ذاتی مربوط به شخصیت افراد، به خوبی با وظایفی که انجام می دهند هماهنگ است.

دستیابی به بهترین روش اداره و کنترل مذاکره

 1. با علایق دیگران، همانند احترامی که برای علایق خود در نظر می گیرید، با احترام برخورد کنید.
 2. آگاه باشید، که شما فقط به اندازه ضعیف ترین اقدامات خود، قوی هستید.
 3. برای دستیابی به یک مذاکره خوب برای هر دو طرف، تلاش کنید.

کشف و جلوگیری از بروز مشکلات

 1. دریابید که هر مشکل فقط یک راه حل برای مشکل دیگر است.
 2. به خاطر داشته باشید، که جلوگیری از بروز مشکلات نسبت به منتظر ماندن، تا زمان وقوع آن ها بسیار از نظر هزینه ای کارآمدتر است.

تشکیل جلسات

 1. به خلاصه سازی ماحصل جلسه و نتایج جاری آن مبادرت ورزید.
 2. اهداف حاصله را خلاصه و بر روی هدف بعدی، دوباره تمرکز کنید.
 3. گام های اقدام بعدی و اقدام کنندگان را شناسایی کنید.

بهبود روابط کاری

 1. دریابید، نقشی که شما در کمک به همکاران ایفا می کنید در دستیابی به نتایج، موثر است.
 2. برای نقطه نظرهای کارکنان ارزش قایل شوید.
 3. توجه کنید که کارکنان، بیشتر بر روی روابط تمرکز می کنند یا وظایف.

شناسایی علایم راهنما

 1. به لغات یا عبارات مبتنی بر سبک های احساسی، تصویری و شنیداری توجه کنید.
 2. شناسایی علایم راهنما، ناشی از حرکات چشم را فراگیرید.
 3. استراتژی اندیشیدن را تشخیص دهید، تا بتوانید به بهترین نتایج از کارکنان و سازمان دست یابید.

نفوذ از طریق زبان

 1. دریابید که با طرح سوالات، می توانید گفت و گو را هدایت کنید.
 2. به هنگام اطلاع رسانی به کارکنان، آگاه باشید، که آنان می توانند به لغات مشابه به طور متفاوتی واکنش نشان دهند.
 3. از زبان هوشمندانه و عالمانه استفاده کنید.
 4. به هنگام سخن گفتن، درک پاسخ های اشخاص را فراگیرید.
 5. طرح سوالات دقیق و واضح را به خود و کارکنانتان آموزش دهید.
 6. امور و اختیارات را به کارکنان واگذار کنید و آن ها را در مزایای حاصل از نتایج خوب، سهیم سازید.
 7. در جست و جوی لحظاتی باشید که در آن زبان مبهم به طور هنرمندانه ای سودمند است.

تشویق عقاید موفق

 1. بپذیرید که دستیابی به یک عقیده موفق، نیاز به یک عقیده موفق نیاز به بررسی عقاید بسیاری دارد.
 2. کارکنان را برای ارایه پیشنهادهایی در مورد اصلاحات احتمالی، ترغیب کنید.
 3. بررسی کنید که یک عقیده واقع بینانه و قابل وصول است.
 4. یک تیم کاری را تشکیل دهید، که اعضای آن نقاط قوت یکدیگر را تکمیل و نقاط ضعف همدیگر را پوشش دهند.

💡 تداوم پیشرفت توسعه مهارت های NLP

برنامه ریزی کاری

به کارگیری مهارت های NLP فرایند مستمر توسعه خویشتن است. عادت های پیشرفت مستمر را توسعه دهید تا برای رسیدن به بالاترین توانایی های بالقوه خود قدرتمند شوید.

 1. یک برنامه کاری را تهیه کنید، تا از تلاش خود در راستای اهداف تان اطمینان حاصل کنید.
 2. قدرت ذهن ناخودآگاه را دریابید، چرا که آن، منبع خلاقیت شماست.

توسعه مستمر شخصی

 1. روش های حمایت حرفه ای و شخصی تان را توسعه دهید.
 2. نقاط ضعف خود را شناسایی کنید تا قادر به اصلاح آن ها باشید.
 3. عادت آموختن از دیگران را در خود ایجاد کنید.
 4. حداقل یک کتاب در هر ماه بخوانید و کتابخانه ای را برای خودتان تهیه کنید تا بتوانید در آینده به آن مراجعه کنید.

آموزش و هدایت برای دستیابی به نتایج

 1. مشکلات را به عنوان فرصت هایی برای تمرکز بر روی توسعه خویشتن در نظر بگیرید.
 2. از زمان هدایت و آموزش، به عنوان فرصتی برای بهبود روابط خود با کارکنان استفاده کنید.
 3. همیشه حمایت از آموزش گیرنده و ترغیب وی را به خاطر داشته باشید.
 4. جلسه مربی گری (هدایت و آموزش) دیگران را برای بازنگری اقدامات انجام شده برگزار کنید.

الگوسازی اشخاص موفق

 1. دریابید که عملکرد خوب، ترکیبی از شایستگی هاست.
 2. برای بهبود سطح عملکرد خود، از مهارت های افراد دارای عملکرد عالی، الگوبرداری کنید.
 3. دریابید که چگونه رقابت (چشم و هم چشمی) با دیگران در کودکی به شما آموخته شده است.
 4. به خاطر داشته باشید، در صورتی که در حال حرکت رو به جلو هستید، یادگیری مستمر حیاتی است.

توسعه کیفیت رهبری

 1. نقش یا وظیفه الگوها را بیابید، تا به بهبود توانایی های خود به عنوان یک رهبر ادامه دهید.
 2. بر روی توسعه مهارت های رهبری خود تمرکز کنید تا قادر به ایفای نقش، به عنوان یک مدیر بسیار موفق باشید.

برای ارزیابی مهارت های عملکرد خودتان به آزمون زیر پاسخ  دهید.

ارزیابی مهارت های عملکرد خودتان NLP
ارزیابی مهارت های عملکرد خودتان NLP

منبع: مجموعه کتاب های مدیریت موفق

سازماندهی امور

نویسندگان: موی علی، ربه کا تی، جان اتین، ترنس بریک، روی جانسون، بن رن شاو، کن لانگذن، رابرت هولدن، جورج بولدن، اندی بروس، جان سی مور، کریستینا آزبورن، مارتین شروینگتون

مترجم: سید کاظم بنی هاشمی

انتشارات نسل نو اندیش (www.naslenowandish.com)

 

 

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟