مجموعه کتاب های مدیریت موفق

مجموعه کتاب های مدیریت موفق

پیش گفتار مدیریت موفق توانایی پذیرش و انجام هم زمان تغییر و توسعه، رمز #موفقیت مدیران موفق امروزی است. در دنیای متغیر کنونی، آن چه که رضایت بخش است، این است که مدیر بتواند از عهده تقاضاهای فردا برآید، در این صورت به پیشرفت و توسعه دائمی نیاز خواهد داشت. فشارهای وارده از رقبای برتر […]

توسعه مهارت های NLP

آزمون ارزیابی مهارت های عملکرد خودتان NLP

توسعه مهارت های NLP، مجموعه پنجم مدیریت موفق  است و شامل: مقدمه تفکر درباره عملکرد بهبود عملکرد کمک به پیشرفت دیگران تداوم پیشرفت 💡 مقدمه توانایی ایجاد روابط دوسویه و محترمانه با دیگران و توجه و درک عقایدشان از اصلی ترین عوامل موفقیت یک مدیر کارامد است. برخورداری از قدرت نفوذ و تاثیر بر دیگران، […]

نفوذ بر کارکنان

ارزیابی مهارت های نفوذتان

نفوذ بر کارکنان، مجموعه چهارم مدیریت موفق است و شامل: مقدمه ادراک نفوذ مدیریت خودتان ارایه ایده ها تمرین نفوذ 📖مقدمه نفوذ بر کارکنان، توانایی شکل دادن رابطه محترمانه متقابل با دیگران و موفقیت در شنیدن ایده هایتان توسط دیگران، عنصر حیاتی مدیر خوب بودن است. نفوذ داشتن شما را قادر می سازد تا برای […]

تفکر خلاق

ارزیابی خلاقیت

تفکر خلاق، مجموعه سوم مدیریت موفق است و شامل: مقدمه درک خلاقیت توسعه خلاقیت بکارگیری یک رویکرد خلاق کارکردن با دیگران 💡مقدمه توانایی تفکر خلاق، یکی از مهارت های اساسی برای هر مدیری است. با استفاده از نیروی خلاقیت، احتمال تغییر کارهای روزمره، عادی و الگوهای رفتاری و افزایش اثربخشی فردی وجود دارد. تفکر خلاق، […]

اصول نگارش کارامد

ارزشیابی مهارت های نگارش

اصول نگارش کارامد، مجموعه دوم مدیریت موفق است و شامل: مقدمه نگارش صریح درک اصول ساختاردهی متن به کارگیری قالب های روزانه 📖مقدمه آگاهی از چگونگی برقراری ارتباط کارامد از طریق نوشتن، برای کسانی که می خواهند محیط تجاری رقابتی امروزی را توسعه دهند، حیاتی است. اصول نگارش کارامد یک ابزار در دسترس است که […]

سازماندهی امور

ارزشیابی مهارت های خویش به عنوان شخصی وظیفه شناس

سازماندهی امور، مجموعه اول مدیریت موفق است و شامل: مقدمه آمادگی برای اقدام فوری اقدام فوری تصمیم گیری منطقی مدیریت اطلاعات یادگیری از تجربه مقدمه در بخش سازماندهی امور، اهداف پیش بینی شده و قابل دستیابی در برنامه کاری و بودجه، از علل بسیار مهم موفقیت در هر سازمانی هستند. سازماندهی، ناکارآمدی در محیط کار […]

مدیریت مسیر شغلی

ارزیابی مهارت های مسیر شغلی

مدیریت مسیر شغلی، مجموعه دوازدهم و آخر مدیریت موفق است و شامل: مقدمه برنامه ریزی آینده جست و جو برای یافتن گزینه های شغلی توسعه مسیر شغلی دستیابی به موفقیت شغلی 💡 مقدمه توانایی حفظ یک کار راهه (مسیر) شغلی پویا و توسعه مجموعه ای از مهارت ها و دستاوردها، وظیفه مدیران است. مدیریت مسیر […]

برقراری تعادل بین کار و زندگی

ارزیابی مهارت برقراری تعادل بین کار و زندگی

برقراری تعادل بین کار و زندگی، مجموعه یازدهم مدیریت موفق است و شامل: مقدمه ارزیابی موفقیت درک خویش ایجاد تغییرات حفظ تعادل 💡 مقدمه در اغلب موارد، به موفقیت از منظر دارایی های مادی و دستاوردهای پولی و مالی نگریسته شده است. افتادن در دام ساعات طولانی کار و تلاش سخت برای رسیدن به استاندارد […]

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟