برقراری تعادل بین کار و زندگی

ارزیابی مهارت برقراری تعادل بین کار و زندگی

برقراری تعادل بین کار و زندگی، مجموعه یازدهم مدیریت موفق است و شامل:

 1. مقدمه
 2. ارزیابی موفقیت
 3. درک خویش
 4. ایجاد تغییرات
 5. حفظ تعادل

💡 مقدمه

در اغلب موارد، به موفقیت از منظر دارایی های مادی و دستاوردهای پولی و مالی نگریسته شده است. افتادن در دام ساعات طولانی کار و تلاش سخت برای رسیدن به استاندارد خوب زندگی، آسان است؛ اما در این فرایند، روابط، توسعه شخصی، فعالیت های تفریحی، اوقات فراغت و شادی های فردی نادیده انگاشته می شود. 

این مجموعه با 101 نکته کلیدی و پرسشنامه ارزیابی مهارت برقراری تعادل بین کار و زندگی، به شما چگونگی تمرکز بر اولویت های واقعی و توسعه نگرش های سلامتی برای موفقیت خود و تیم کاریتان را نشان می دهد. زمانی که دستیابی به تعامل بهتر در کار و زندگی را شروع می کنید، سطوح تازه خلاقیت، کامیابی و شادی را درخواهید یافت..

💡 ارزیابی موفقیت در برقراری تعادل بین کار و زندگی

برای موفق بودن در کار و زندگی، باید درباره این نکته که موفقیت چیست، به طور کامل آگاه باشید.  اهداف و ارزش هایتان را به طور دقیق مشخص کنید و دریابید که موفقیت، فقط به معنای تلاش مداوم و نداشتن تفریح نیست.

درک موفقیت

 1. درباره مفهوم موفقیت از نقطه نظر خودتان بیندیشید و با خودتان صادق باشید.
 2. هر روز زمانی را برای تمرکز بر روی ارزش هایتان و کسب اطمینان از رفتار صادقانه تان با آنها، اختصاص دهید.
 3. زمانی را برای ایجاد یک تصویر از زندگی آرمانیتان در نظر بگیرید.
 4. یک نگرش مثبت در راستای نیل به موفقیت را توسعه دهید.
 5. خانواده تان را در توسعه رسالت تان مشارکت دهید.

موفقیت با چه قیمتی؟

 1. بدانید که اگر همیشه مشغول کار هستید، ممکن است به طور کارامد فعالیت نکنید.
 2. برای این که همیشه تمرکز داشته باشید، وظایف را بر اساس اهمیت اولویت بندی کنید، نه فوریت.
 3. به خاطر داشته باشید که سرعت می تواند کم ارزش تر از کیفیت باشد.
 4. مراقب علائم خستگی مفرط باشید.

ایجاد معیار

 1. اطمینان حاصل کنید که کارتان به وسیله معیارتان برای موفقیت هدایت شده است.
 2. علایق خارج از محیط کار را جدی بگیرید.
 3. از دوستان و خانواده تان بپرسید که موفقیت برای آن ها به چه معنی است.
 4. نقش های مهمی را که در کار و زندگی تان به عهده دارید، فهرست بندی، اولویت بندی و ارزیابی کنید.
 5. درباره وظایفی بیندیشید که در آن ها مهارت دارید و هدفتان، اتکا به نقاط قوت خود باشد.
 6. بیانیه موفقیت تان را بنویسید و به طور منظم به آن مراجعه کنید.

ارزیابی موفقیت

 1. موفقیت های تان را مرور کنید و اطمینان حاصل کنید که برای تطبیق و سازگار شدن، آماده هستید.
 2. درخواست بازخورد مفید و سازنده کنید و از آن درس هایی بیاموزید.
 3. از هدایت و مربی گری برای ایجاد نقاط قوت و غلبه بر موانع استفاده کنید.
 4. درباره روشی بیندیشید که می توانید زندگی تان را هر روز بهبود بخشید و سپس اقدام کنید.

💡 درک خویش در برقراری تعادل بین کار و زندگی

درک کردن خودتان و آنچه که می خواهید به آن دست یابید، شما را قادر می سازد که از یک زندگی رضایت بخش بهره مند شوید. باورهایتان را بررسی کنید و نسبت به احساسات خود حساس باشید، اولویت هایتان را ارزیابی و اقداماتتان را برنامه ریزی کنید.

تجزیه و تحلیل خودتان

 1. اطمینان حاصل کنید که با ارزش ها و باورهایتان زندگی می کنید.
 2. باورهایی که تعادل کار-زندگی را ارتقا می بخشند، توسعه دهید.
 3. هر روز درباره احتمالات جدید تفکر کنید.
 4. جست و جو درباره یافتن روش های بهتر انجام کار را آغاز کنید.
 5. صحبت کردن با خودتان را با استفاده از زبان مثبت تمرین کنید.
 6. یاد بگیرید که ارزش کمک و مشارکت ارائه شده از سوی خودتان در محیط کار را ببینید.
 7. درباره انتخاب های کاری موثر بر روی زندگی تان بیندیشید.

اقدام کردن

 1. احساسات خود را بشناسید و درک کنید، تا بتوانید بر اساس آن عمل کنید.
 2. زمانی را برای گوش فرا دادن به احساساتتان اختصاص بدهید.
 3. سازنده و مفید باشید و از احساسات خود بیاموزید، نه این که آن ها را نادیده بگیرید یا در آن ها زیاده روی کنید.
 4. تردید را در اعضای تیم تان دریابید و برای یافتن علت نگرانی، تلاش کنید.
 5. به دیگران گوش فرادهید و سعی کنید، دید متفاوتی نسبت به زندگی داشته باشید.

کنار هم قراردادن بخش های مختلف معمای زندگی

 1. به خاطر داشته باشید که روابط خوب به عنوان یک نیاز انسانی، اساسی است.
 2. به خانواده تان نشان دهید که تا چه اندازه برای آن ها ارزش قائل هستید.
 3. درباره نوع پدر یا مادری که می خواهید باشید، مطمئن و بسیار آگاه باشید.
 4. نقش خانواده تان در موفقیت خود و میزان وابستگی تان را به حمایت هایشان دریابید.
 5. از اوقات فراغت برای کمک به خودتان و جلوگیری از بروز فشار روانی استفاده کنید.
 6. دریابید که در نظر گرفتن زمانی برای تمدد اعصاب، بهره وری تان را بهبود خواهد بخشید.
 7. خود را متعهد به دستیابی به تمام اولویت هایتان کنید.
 8. در طول هفته، زمانی را برای آموزش و توسعه خویشتن در نظر بگیرید.
 9. دریابید که برنامه های اقدام، شما را از اتلاف وقت، انرژی و سردرگمی نجات می دهند.
 10. اهداف تان را به طور دقیق مشخص کنید و سپس برنامه اقدام تان را ترتیب دهید.
 11. آخرین پیشرفت ها را مطالعه کنید تا تمام اقدامات تان آگاهانه باشد.
 12. یک تاریخ مشخص را برای هر کدام از گام های اقدام تعیین کنید.

 

💡 ایجاد تغییرات در برقراری تعادل بین کار و زندگی

اقدامات عملی وجود دارد که شما می توانید برای خلق تعادل بهتر کار-زندگی به آن مبادرت ورزید. درباره تغییرات بیندیشید و به آنها عمل کنید و تیمتان را از طریق نمونه های خوب هدایت کنید.

تطبیق روش های معمول کاری

 1. دریابید که هر کسی به هنگام برقراری تعادل کار-زندگی از سوی شما، منفعت می برد.
 2. هدفی را برای ساعات کاری تان تعیین کنید.
 3. اطمینان حاصل کنید که همیشه از تمام مرخصی های استحقاقی سالیانه استفاده می کنید.
 4. از حق قانونی خود برای مرخصی به هنگام مادر یا پدر شدن آگاه باشید.

کار هوشمندانه تر، نه سخت تر

 1. برای هر ساعت از روز، ارزش قائل شوید. اطمینان حاصل کنید که از وقت خود به شکل کارامد استفاده می کنید.
 2. به طور کامل از مزیت زمان فراغت موجودتان استفاده کنید.
 3. جلسات منظم اندیشیدن طولانی مدت را زمان بندی کنید.
 4. هر هفته یک ساعت را برای مرتب کردن محل کار در نظر بگیرید.
 5. اولویت های واقعی تان را ارزیابی و توجه تان را بر روی آن ها متمرکز کنید تا قادر به ارائه حداکثر بهره وری در کار و زندگی تان باشید.
 6. تصمیم گیری کنید که آیا انجام یک وظیفه به وسیله خود شما لازم است یا امکان واگذاری آن وجود دارد.

درک تغییر

 1. برای ایجاد تغییرات در کار و زندگی تان شجاعت داشته باشید.
 2. فعال باشید و بر روی به وقوع پیوستن کارها تلاش کنید.
 3. مسئولیت تغییرات مورد نظرتان را به عهده بگیرید.
 4. از خودتان بپرسید که چه تغییراتی را می توانید در زندگی تان ایجاد کنید.
 5. از یک مربی بخواهید که به شما در پرداختن به تغییری که تمایل به اعمال آن دارید، کمک کند.
 6. دریابید که تغییرات کوچک، تفاوت های بزرگ را به وجود می آورند.
 7. هر مانعی را که با آن مواجه می شوید، به چالش بکشید.

هدایت از طریق نمونه ها

 1. نمونه خوبی برای همکاران و اعضای تیم باشید.
 2. اطمینان حاصل کنید که اعضای تیم تان به یکدیگر احترام می گذارند.
 3. انتظارهای خود را از تیم تان اعلام کنید.
 4. بر سطح انگیزشی تیم تان نظارت و کنترل داشته باشید.
 5. آن چه را که می خواهید انجام دهید به دیگران بیاموزید.
 6. اعضای تیم را به ترک به موقع اداره تشویق کنید.
 7. به هنگام پایین بودن سطح انرژی تان، استراحت کنید، تا تجدید نیرو کنید.

 

💡  حفظ تعادل در برقراری تعادل بین کار و زندگی

کلید موفقیت فردی و حرفه ای، حفظ تعادل است. درباره خواسته هایتان مطمئن باشید، از یک زندگی سالم و کامیاب لذت ببرید، با انگیزه باقی بمانید و همیشه موفقیت ها را جشن بگیرید.

بازنگری هدف

 1. برای متمرکز باقی ماندن، اهداف تان را به طور منظم مورد بازنگری قرار دهید.
 2. به خاطر داشته باشید که اندیشیدن مثبت، کارامدتر است.
 3. عکس العمل های تان را روزانه در یک دفتر یادداشت کنید.

قاطع و مصمم بودن

 1. درباره آن چه که می خواهید و نمی خواهید به نتیجه قطعی برسید.
 2. زمان با ارزش را برای اولویت های واقعی خود اختصاص دهید.
 3. در مورد گفتن «آری» به اولویت های تان مصمم و قاطع باشید.
 4. درباره چگونگی عکس العمل به کسی که صریح، صادق و اصیل است بیندیشید.

بالابردن میزان اعتماد به نفس

 1. دریابید که اگر برای خودتان احترام قائل شوید، دیگران نیز برای شما احترام قائل خواهند شد.
 2. فهرستی از نقاط قوت خودتان را تهیه کنید و افزودن مواردی به فهرست را هدف خود قرار دهید.
 3. یقین داشته باشید که مثبت، قاطع و مصمم بودن به شما در بالا بردن قدرت تمرکز کمک می کند.
 4. درباره آن چه که به شما احساس توانمندی می بخشد، بیندیشید.
 5. بر روی باورهای درونی تان کار کنید، آنگاه آن ها رشد خواهند کرد.

چگونگی برخورد با فشار روانی

 1. شناسایی علائم جسمی تان را به هنگام بروز فشار روانی بیاموزید.
 2. در هر روز، زمانی را برای تمدد اعصاب و تمرکز ذهنی اختصاص دهید.
 3. سعی نکنید که هر مساله ای را خیلی جدی بگیرید.

سالم زیستن

 1. به تغذیه مناسب خود توجه کنید.
 2. هر روز از سه وعده غذایی کامل استفاده کنید.
 3. جلسات آموزشی منظمی را در ورزش یا سرگرمی مورد علاقه تان و برنامه کاری روزانه خود داشته باشید.
 4. قبل از خوابیدن، تا احساس آرامش کنید، چند عدد شمع معطر روشن کنید و دوش بگیرید.

شادابی و سرزندگی

 1. جشن بگیرید و از این واقعیت که هر روز سرزنده و شاد هستید لذت ببرید.
 2. آن چه را که درباره آن احساس شور و اشتیاق و شعف دارید، دریابید و اطمینان حاصل کنید که آن را در کار خود، مدنظر قرار می دهید.
 3. به طور منظم، روزهایی را خارج از کار برنامه ریزی کنید تا بتوانید تجدید نیرو کنید.
 4. چشم انداز و منظر مثبت را توسعه دهید، آن گاه زندگی تان شادتر خواهد شد.
 5. توجه کنید که چگونه افراد به مثبت بودن شما عکس العمل نشان می دهند.

حفظ انگیزه

 1. طرز فکر و نگرش شما، بخشی از راه حل است، نه مشکل.
 2. از همکاران و مشتریان تان بازخورد دریافت کنید.
 3. در جست و جوی راه حل ها باشید و در صورت نیاز، درخواست کمک کنید.
 4. افکارتان را به دقت طبقه بندی کنید و سعی کنید همیشه بر روی کارها تمرکز داشته باشید.
 5. افکار الهام بخش را یادداشت کنید.

جشن گرفتن موفقیت

 1. یک دفترچه موفقیت، تهیه و دستاوردهای روزانه تان را در آن یادداشت کنید.
 2. به موفقیت در منزل و زندگی شخصی، به اندازه موفقیت در کار اهمیت بدهید.
 3. به اعضای تیم برای موفقیت های شان پاداش دهید.
 4. موفقیت خود را با خانواده تان جشن بگیرید تا آن ها نیز در موفقیت شما احساس مشارکت کنند.
 5. شهامت انتخاب زندگی مورد نظرتان را داشته باشید.

برای ارزیابی مهارت برقراری تعادل بین کار و زندگی به آزمون زیر پاسخ دهید.

ارزیابی مهارت برقراری تعادل بین کار و زندگی
ارزیابی مهارت برقراری تعادل بین کار و زندگی

منبع: مجموعه کتاب های مدیریت موفق

سازماندهی امور

نویسندگان: موی علی، ربه کا تی، جان اتین، ترنس بریک، روی جانسون، بن رن شاو، کن لانگذن، رابرت هولدن، جورج بولدن، اندی بروس، جان سی مور، کریستینا آزبورن، مارتین شروینگتون

مترجم: سید کاظم بنی هاشمی

انتشارات نسل نو اندیش (www.naslenowandish.com)

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟