طبقه بندی محصولات

جدیدترین محصولات

حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی شایستگی نیروی خدماتی

۱۸۵,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

ارزیابی عملکرد مدیران بانک

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شایستگی های کارکنان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه سبک کار Onet

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه شخصیت خدمه پرواز

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چطور ارزیاب شوم

به عنوان شرکت ارزیاب ثبت نام کنید

در صورتی که جزو شرکت های دارای مجوز ثبت شرکت ها یا مرکزی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی یا بهزیستی هستید می توانید از پلتفرم ما استفاده نمایید.

محصولات خود را بارگزاری کنید

مشخصات آزمون هایی که اجرا و تفسیر می کنید را درج نمایید.

(محصولات شما باید از اعتبار علمی برخوردار باشند)

بفروشید و درآمد کسب کنید

با استفاده از پلتفرم ارزیابی ما، در درآمد و اعتبار ما شریک شوید.

اخبار و مقالات

مشتریان ما